i

i

 PRODUKTER
BÅTPRODUKTER
COLIN ARCHER - RS1
FLYTENDE PLAST- MALING/LAKK
OVERFLATEBEHANDLING
INTERN TRANSPORT

Coelan-Båtbelegg
- Et system for utvendig overflatebehand-ling av trebåter, gummibåter, fendere o.l.
Siden har også bestillings-muligheter.
Ferdigvarer for:
Fugefrie gulv
i verksteder, lager, haller, produksjons-lokaler o.a.
Flytende emalje for badekar, fliser og servanter.
Utvendig membran for terrasser og balkonger.
Diverse takbelegg.
'Selvlysende'
materialer tilskilt
i mørke.
For eksempel rømnings-anvisning
Historien om en sjøfartslegende.
RS1 har benyttet Coelan siden '93
.
Maskiner, utstyr
og anlegg for
overflate-behandling.
SIMULTAN,
PaterNoster,
FungiFighter
IR-teknologi
.

Platevendere,
Vinkeloverføring,
Rulletranspor-tører,
Innmatere,
RullebukkFreeDocker
Tweet