i

i

 PRODUKTER
BÅTPRODUKTER
COLIN ARCHER - RS1
FLYTENDE PLAST- MALING/LAKK
OVERFLATEBEHANDLING
INTERN TRANSPORT

Coelan-Ekstremlakk
- Et system for utvendig overflatebehand-ling av trebåter, gummibåter, fendere o.l.
Siden har også bestillings-muligheter.
FreeDocker.
Ferdigvarer for:
Fugefrie gulv
i verksteder, lager, haller, produksjons-lokaler o.a.
Flytende emalje for badekar, fliser og servanter.
Utvendig membran for terrasser og balkonger.
Diverse takbelegg.
Historien om en sjøfartslegende.
RS1 har benyttet Coelan siden '93
.
Maskiner, utstyr
og anlegg for
overflate-behandling.
SIMULTAN,
PaterNoster,
IR-teknologi
Belterens
Platevendere,
Vinkeloverføring,
Rulletransportører
Båndtransportører
,
Innmatere,
Rullebukk