M/S SALTEN ved kai i Stavanger
Mot Styrbord side
Detalj av dekket
Mot Babord side XtreemCoat® er og forblir klar - Skjønnheten i godt håndverk og naturlige materialer kommer klart frem!
M/S SALTEN, en forhenværende hurtigrute, nu i chartertrafikk med utgangssted Stavanger. Skipet benytter XtreemCoat® på 'salongdekket'. Krav til et godt skipsmiljø, høy resistens mot slitasje og et varig tett dekk, var sentrale faktorer
i valg av XtreemCoat®.
Jobben ble utført våren 2002.
GALEAS TRADING AS
M/S SALTEN