Bjellandveien 16
3172 Vear (Tønsberg)
Postadresse:
Bjellandveien 16
3172 Vear - NORGE
Denne siden er
lager for
600x800 pixel skjerm.
Skjermer med mindre oppløsning vil ha problemer med å se hele innholdet.
Telefon: 3331 9920
Mobil: 9073 5214
Telefaks: 3331 9921
E-postadresse:
galeas@galeas.biz
 Heia Norge!
Way point:
N 59° 16.44'
E 10° 21.68'
 Sist oppdatert: 25.03.2011
Webmaster: roald@galeas.biz
Galeas Trading ble grunnlagt i 1987, med formål å drive agentur- og grosistvirksomhet innen industritekniske produkter, hvor
ingeniørkompetanse var vesentlig for kundene.
Galeas Trading AS er i dag et ingeniørfirma med en rekke samarbeidspartnere og agenturer innen industriell overflatebehandling og assosiert teknologi. I den senere tid har fokus blit rette mot nøkkelferdige anlegg hvor hovedhensikten er "økt produktivitet".
Bedriften har ingen egen produksjonsvirksomet, men driver design, engineering, installasjon og teknisk service på leverte maskiner og utstyr. Outsourcing benyttes følgelig i stor utstrekning til egen design, hvor faste avtaler med renomerte produsenter
ligger til grunn.
 
  Hovedsamarbeidspartnere og Agenturer:
 
HÖCKER Polytechnik GnbH Tyskland Avsug- filtreringssystmer
Lakkanlegg med gulvrist,
Sprøytebokser o.l.
http://www.polytechnik.de
AccuSpray Application Technologies, Inc. USA Sprøyter og lakkerings- utstyr http://www.accuspray.net
ASAHI SUNAC CORPORATION Japan Høytrykks pumper, automat- og handpistoler, elektrostatanlegg og lakkeringsutstyr generelt  http://www.sunac.co.jp
Rustfri Tynnplate Industri AS Norge Maskinbygger http://www.rtirustfritt.no
CASSO-SOLAR Corporation USA IR-teknologi http://www.cassosolar.com